Files Go bởi Google: Giải phóng dung lượng trên điện thoại

Files Go bởi Google: Giải phóng dung lượng trên điện thoại


Files Go là ứng dụng quản lý bộ nhớ giúpgiải phóng dung lượng trên điện thoại, tìm kiếm files nhanh hơn và dễ dàng chia sẻ với bạn bè.

Tải ứng dụng tại g.co/getfilesgo

You may also like